ปฐมบท งานวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่มรดกโลกกรุ๊ปป่าแก่งกระจาน

มูลนิธิสืบนาคะเสถียรร่วมกับ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า แล้วก็พืชพันธุ์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติหนุนเสริมงานวิสาหกิจชุมชนพื้นที่มรดกโลกกรุ๊ปป่าแก่งกระจาน

ตอนวันที่ 14 เดือนตุลาคม 2565 มูลนิธิสืบนาคะเสถียร ร่วมกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า รวมทั้งพืชพันธุ์ แล้วก็ที่ทำการโครงงานปรับปรุงที่องค์การสหประชาชาติ (UNDP) ภายใต้การช่วยส่งเสริมงบประมาณแผนการจากแผนช่วยเหลือแผนการขนาดเล็กโดยชุมชนของกองทุนสภาพแวดล้อมโลก (GEF SGP) ได้จัด “สัมมนาเชิงปฏิบัติการวิสาหกิจชุมชน ภายใต้โครงงานผลักดันการมีส่วนร่วมสำหรับเพื่อการจัดแจงพื้นที่คุ้มครองป้องกันกรุ๊ปป่าแก่งกระจาน” (Co-Management of Protected Area of Kaeng Krachan Forest Complex) โดยมีการเชิญชวนชุมชนอีกทั้งในรวมทั้งรอบๆพื้นที่มรดกโลกกรุ๊ปป่าแก่งกระจานร่วมปริมาณ 18 ชุมชน หน่วยราชการที่เกี่ยวพันกับการช่วยส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่ ปรับปรุงชุมชน มีผู้เข้าร่วมปริมาณกว่า 80 คน โดยมีนายสมเจต จันทนา หัวหน้าอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานเป็นประธาน

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการฯ ในคราวนี้ มีจุดประสงค์เพื่อ เก็บรวบรวมข้อมูลสินค้าของชุมชน ร่วมระบุขั้นตอนการปรับปรุง และก็พรีเซนเทชั่นแผนงานวิสาหกิจชุมชนเชิงหลักการในพื้นที่กรุ๊ปป่าแก่งกระจาน โดยการนำวิทยากรภาคสนามที่มีประสบการณ์จากมูลนิธิสืบนาคะเสถียร มาเปลี่ยนประสบการณ์ที่เกี่ยวกับการทำงานช่วยเหลือวิสาหกิจชุมชน ทั้งยังความท้า ปัญหา และก็บริบทต่างๆ

วิธีการแบ่งได้เป็น 4 ตอน ยกตัวอย่างเช่น การถ่ายทอดการทำงานผลักดันวิสาหกิจกับชุมชนในพื้นที่ป่ามรดกโลกทุ่งใหญ่-ห้วยแข้งขา การถ่ายทอดการทำงานผลักดันอาชีพในพื้นที่ป่ากันชนมรดกโลก จังหวัดนครสวรรค์ การยกฐานะวิสาหกิจชุมชนจนถึงไปสู่การเป็นบริษัท ในต้นแบบ Social Enterprise (SE) แล้วก็เวทีกรรมวิธีกรุ๊ปเพื่อคิดแผนวิสาหกิจชุมชน แล้วก็แนวทางการผลักดันและสนับสนุน ตัวอย่างเช่น กรุ๊ปที่มีการทำงานด้านวิสาหกิจในชุมชน รวมทั้งสินค้า หรือพื้นที่ที่ดำเนินการด้านวิสาหกิจชุมชน แม้กระนั้นยังไม่มีการจับกลุ่มกันอย่างเป็นจริงเป็นจัง แล้วก็กรุ๊ปในที่สุด เป็นกรุ๊ปที่ยังไม่มีการเริ่มทำวิสาหกิจด้านในชุมชน

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการในคราวนี้ถือว่าเป็นคราวแรกที่ได้มีการอบรมแลกวิชาความรู้ เสริมสมรรถนะงานวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่กรุ๊ปป่าแก่งกระจาน ข้อมูลที่ได้จากการฝึกฝนฯ ดังกล่าวมาแล้วข้างต้น จะนำไปปรึกษาขอคำแนะนำกับหน่วยงานที่เกี่ยวอีกที แล้วก็นำไปทำแผนที่มีความสำคัญในการรบ การจัดการในพื้นที่มรดกโลกกรุ๊ปป่าแก่งกระจานถัดไป